Malmletning på djupet

20 min
Sverige är en av Europas viktigaste gruvnationer. Här finns både kunnande och gott om fyndigheter. Men för att komma åt de malmer som antas gömma sig mer än tusen meter under ytan sätter nu gruvbranschen stora förhoppningar till den forskning som pågår om hur man ska hitta komma åt och hitta de djupa brytvärda fyndigheterna. Fortsatt höga metallpriser gör att gruvbolagen är beredda att satsa stora belopp för att hitta nya malmkroppar. Gruvbolagen väntar nu med spänning på den forskning som leds av Pär Weihed, professor i malmgeologi i Luleå, som går ut på att hitta metoder för att leta mineraler som ligger långt ner i berggrunden. Genom att sammanställa data om längd, bredd och djup på fyndigheterna kan man följa malmkropparna långt ner i berget. I projektet läggs ytterligare en dimension med, nämligen tiden. Genom att beräkna hur berget har veckats och tryckts ihop under hundratals miljoner år kan de skapa en bild av var de intressanta fyndigheterna finns även på mycket djupa nivåer. Malå är en liten ort i södra Lappland som har världens största arkiv av borrkärnor. Det är hit som gruv- och prospekteringsföretag kommer från hela världen för att lära sig mer om vilka fyndigheter som finns bevarade i den svenskaberggrunden. Där träffar vi Christina Lundmark, chef för Sveriges geologiska undersöknings mineralkontor i Malå.