Konsten att förebygga framtida översvämningar

20 min
Regnen i början på veckan lade många gator och källare i Göteborg under vatten. Tidigare i somras slog häftiga regn ut tågtrafiken i stora delar av södra Sverige på grund av ett översvämmat teknikrum i Norrköping. I Vetandets värld idag tar vi en närmare titt på varför ymnigt regn leder till översvämningar - för det har inte bara med själva nederbörden att göra, utan också med hur städerna är byggda. Vi söker också lösningar för framtiden, och finner att det går att planera stadsbebyggelsen så att problemen minskar i stället för att öka. Enklast verkar det vara om man tänker efter före - men har man missat det, finns det ändå saker att göra som kan förbättra läget.