Avföringstransplantation bäst mot värsta diarrén

20 min

Åtta tusen människor är drabbade av diarrésjukdomen Clostridium difficile i Sverige. Men avföringstransplatation har visat sig vara en effektiv behandling mot återfall. Programmet sändes första gången den 20 februari 2015.

Avföringstransplantation är den mest verkningsfulla behandlingen mot upprepade återfall av den besvärliga diarrésjukdomen Clostridium difficille. Det skriver den Europeiska organisationen för infektionsläkare och mikrobiologer (ESCMID) i sina rekommendationer som utarbetades 2013.

Tekniken att bota diarrésjukdomen med avföringstransplantation beskrevs vetenskapligt första gången 1958 i USA. Men metoden har inte varit okontroversiell bland läkare och behandlingen har fått begränsad spridning i både USA, Sverige och övriga Europa. Men med de senaste årens forskning tycks det bli allt vanligare. 

Torbjörn Norén, överläkare vid universitetssjukhuset i Örebro, har arbetat med avföringstransplantation i 26 år och han följer utvecklingen i både Sverige och övriga Europa. Men kunskapen om avföringstransplantationens utbredning är dåligt känd, enligt Torbjörn Norén. Han uppskattar att metoden brukas av läkare på 10-15 platser i Sverige.

Omkring 8000 människor är drabbade av Clostridium difficile i Sverige. Sjukdomen kan uppstå när tarmfloran, ekosystemet i tarmen med miljarder mikroorganismer, har slagits ut som en bieffekt av upprepade antibiotikabehandlingar.

När den normala tarmfloran försvinner kan diarrébakterien Clostridium difficile lätt etablera sig in tarmen. Alternativet till avföringstransplantation för att motverka bakterien är att patienten får permanent antibiotikabehandling, förklarar Torbjörn Norén.

Det finns främst tre olika sätt att föra in frisk avföring i en sjuk tarm. Ett par deciliter avföring finfördelas och späds ut med vatten. Sedan förs avföringen in antingen med en sond via näsan, förbi magsäcken ända ner till tunntarmen. Alternativt förs den in via anus med koloskopi ungefär en meter upp i tjocktarmen eller med rektoskopi bara någon decimeter in i ändtarmen.

Avföringstransplantationens spridning i USA är inte heller känd, men ganska utbredd, bedömer Johan Bakken, som arbetar med infektionssjukdomar på ett sjukhus i Duluth, Minnesota. Tack vare att studier de senaste åren har bekräftat att avföringstransplantation är mycket verkningsfullt mot Clostridium difficile har intresset ökat kraftigt i USA. Men även här saknas tydliga data över hur utbredd metoden är.

Forskning om avföringstransplantationer pågår även inom områden som diabetes, fetma och autism.

I programmet medverkar Johan Bakken, docent vid University of Minnesota och infektionsläkare St. Luke's Infectious Diseases, Duluth, Veronica Johansson, sjuksköterska på universitetssjukhuset i Örebro samt infektionsläkare Torbjörn Norén, universitetssjukhuset i Örebro.

Programmet sändes första gången den 20 februari 2015. 

Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista