Kulturnytt 20110811

11 min
I Kulturnytt torsdag talar vi med den konstnärlige ledaren för Battersea Arts Center, David Micklem. Han arbetar med unga teatertalanger i södra London och tror att det kan vara regeringens nedskärningar i den offentliga sektorn, som drabbar unga, som väcker vrede. Vi talar också med dramatikern Bonnie Greer som tror att upploppen i England snarare handlar om klasskillnader och att unga inte har någon maktposition. I Tel Aviv demonstrerar konstnärer och författare som är rädda för att kulturen blir förbehållen de rika i ett samhälle med ökande levnadskostnader. Dessutom träffar vi Finlands kulturminister Paavo Arhinmäki som är för graffiti.