Kan Fia cykla själv till skolan?

20 min
Inför varje skolstart ställer sig nya föräldrar frågan: Vågar jag låta mitt barn cykla själv till skolan nu? Någon gång måste ju vara den första… Trafikmiljön i Sverige tillhör visserligen världens bästa, men ändå är det en fråga om liv och död om barnen ska få gå eller cykla själva. - Det är väldigt individuellt när barn är stora nog att själva hantera trafiksituationer. Att inte vara trafikmogen handlar delvis om rent fysiska begränsningar, att barn inte ser och hör på samma sätt som vuxna, säger Pia Björklid, professor emerita i pedagogik vid Stockholms universitet. För barn är vägen till skolan också ett tillfälle till lek, och barn är inte konsekventa i trafiken. Ett barn kan ena dagen vara en god trafikant och nästa dag rusa efter en boll ut på gatan. Pia Björklid, professor emerita i pedagogik vid Stockholms universitet har forskat om barn och trafik i flera decennier. I dagens Vetandets Värld om barn och trafikmognad hör du också barn, skolpersonal och experter från Trafikverket.