Kulturnytt 20110715

12 min
Kulturnytt fredag handlar om film. De båda franska filmerna "Potiche" och "Enter the Void" recenseras Och så om att mindre biografer på landsorten inte kan söka Kulturdepartementets digitaliseringsstöd och därför hotas av nedläggning. Dessutom: provokativ keramik i Gustavsberg och nedskärningar i den holländska kulturbudgeten.