Strängar, membran och konstgjorda universum

20 min
En av veckans stora begivenheter inom vetenskapen har varit den stora konferens om strängteori i Uppsala och som samlat omkring 300 fysiker från världens alla hörn. Det handlar alltså om den nya teorin inom partikelfysiken som beskriver materiens minsta beståndsdelar som strängar eller membran i upp till 11 dimensioner. Än så länge är det här en teori som saknar empiriska belägg, en teori som i mångt och mycket bygger på mycket avancerad matematik. Så avancerad att inte ens alla fysiker begriper sig på den. Frilansjournalisten Pelle Lindblom besökte konferensen där han också fick en intervju med den världsberömde teoretiske fysikern och kosmologen Andrei Linde. Vetandets värld kan här även erbjuda, exklusivt på webben, en längre intervju med honom som bland annat handlar om kosmos, teorin om att det finns fler universa, och inte minst iden om att det faktiskt skulle kunna gå att skapa ett nytt universum i laboratorium. Intervjun är på engelska. Pelle Lindbloms tidigare program om teoretisk fysik: