Torsdag 30 juni

10 min
Programmet handlar om det här: Många hundra tusen har strejkat i Storbritannien. Ungefär en halv miljon människor där har strejkat och vägrat att jobba. Det är personer som jobbar för staten och kommunerna som strejkar. De är missnöjda för att politikerna i den brittiska regeringen vill förändra pensionen i landet och bland annat höja pensionsåldern. Färre personer anmäler hatbrott i Sverige. Hatbrott kan vara när någon blir hotad eller slagen för att den till exempel har en annan hudfärg eller sexuell läggning. Färre anmäler sådana brott i Sverige nu än förra året. Det säger Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Men ett slags hatbrott har också ökat i Sverige. Det är brott mot personer som tror på religionen Islam. Vissa studenter borde få mindre pengar i studiebidrag. Det föreslår organisationen Svenskt Näringsliv. De vill att bidraget ska sänkas för vissa som utbildar sig inom till exempel konst eller teater. För det är utbildningar som ofta inte leder till några jobb, menar organisationen. Sverige är missnöjda med EU:s nya budget-förslag. Politikerna i EU-kommissionen har föreslagit hur EU ska använda sina pengar fram till år 2020. Men förslagen är för dåliga och dyra. Det tycker bland annat Sverige och Storbritannien.