Musslor misstänks ligga bakom sjöfågeldöden

25 min
Nya beräkningar visar att det går utför för alla musselätande fågelarter i Östersjön. Under veckan har ett 30-tal sjöfågelforskare från alla länder runt Östersjön samlats på en workshop i Visby. Nu kopplar forskare samman de svenska resultaten med med liknande trender i Nordamerika.

För första gången finns det färdiga planer för att transplantera en livmoder i Sverige. Det hela har dragits igång på Sahlgrenska universtietsjsukhuset i Göteborg. Där man räknar med att till årsskiftet eller strax därefter ha gjort den här transplantationen.

Mobiltelefonforskaren Anders Ahlbom avsäger sig sitt updrag hos svenska stråsäkerhetsmyndigheten. Detta som en följd av att han inte tilläts delta i WHO:s expertgrupp som bedömmer mobiltelefoners cancerrisker, eftersom där fanns en intressekonflikt.

Afrika har varit ämnet på en stor forksarkonferens i Uppsala i veckan, anordnad av Nordiska afrikainstitetet. Ett tusental forskare samlades för att resonera om det som sker på den afrikanska kontinenten.

Globaliseringen var ett viktigt tema med nya maktkonstellationer, med Kina och Indien som påtagligt utmanar USA och dom gamla före detta kolonialmakterna, med nya strategier och nya sätt att förhålla sig till varandra.

Redaktör Per Helgesson
per.helgesson@sr.se