Oenighet om blod från män som haft sex med män

20 min
"Fritt fram för bögar att ge blod", hette det förra våren. Socialstyrelsen tog bort den regel som förbjöd alla män som nånsin haft sex med en annan man från att bli blodgivare. Men idag tas fortfarande inte homo- och bisexuella män emot på landets blodcentraler. Blodcentralerna har fått tillstånd att fortsätta säga nej tack till män som haft sex med män. Och nu står det klart att den dispensen kommer att förlängas ytterligare. Vilket blod kan användas med minst risk för blodsmitta till patienter? Det har Socialstyrelsen och Läkemedelsverket olika uppfattningar om. Och transfusionsläkarna, som ska hantera blodet, menar att Socialstyrelsens beslut att låta män som haft sex med män att bli blodgivare är politiskt färgat och saknar vetenskaplig grund. Vetandets världs reporter Hanna Westerlund har granskat det omdiskuterade underlaget för regeländringen och undersökt varför blodcentralerna vill fortsätta säga nej till den här gruppen potentiella blodgivare. Vi får även träffa Emil, som har ljugit om att han har sex med andra män för att få ge blod.