Kulturnytt 20110607

14 min
Kulturnytt tisdag med Hedvig Weibull. Vi får en rapport från Transsylvaniens filmfestival där Gunnar Bolin sett film om och från gamla östeuropa. Maria Edström festivalen Felanmäld på Dramaten där Stockholms Dramatiska Högskolas magisterelever spelat ett flertal föreställningar, flera med avstamp i den klassiska dramatiken. Och så recenserar Jenny Aschenbrenner Sara Hanssons seriebok Vi håller på med en viktig grej. Och dessutom får vi ett reportage av Ann Jornéus från Mjellby Konstmuseum och utställningen Surrealismen i Norden.