VR Vetandets värld 20110601

20 min
Vetandets värld ägnar sig helt åt ehec-utbrottet som skakar Tyskland och även Sverige. Vad är ehec för en bakterie? Hur skiljer sig det nuvarande utbrottet från tidigare? Följ med till ett av Smittskyddsinstitutets säkerhetslaboratorier där den aktuella ehec-bakterien undersöks. Hör också om hur WHO:s referenscenter i Danmark har hittat en särskild gen hos den aktuella ehec-bakterien som kan göra att den fäster ovanligt lätt i tarmen och blir extra farlig. Programmet är gjort av Johan Lindahl.