VR Nyheter 20110601

4:41 min
Stockholmarnas avloppsslam sprids som gödningsmedel runt gruvor i Norrland och riskerar att orsaka övergödning befarar forskare. WHO har hittat en gen som kan förklara varför det pågående ehec-utbrottet verkar extra besvärligt. WHO-experter bedömer mobiltelefoner som "möjligen cancerframkallande".