Maja Hagerman om Upplands rika fornhistoria

20 min
Inför bygget av E-fyrans nya motorvägssträcka från Uppsala mot Gävle för några år sen, genomfördes det största arkeologiska projektet hittills i Sverige. Flera hundra arkeologer var sysselsatta i flera år med att kartlägga resterna av mänsklig kultur som fanns i marken där asfalten skulle rullas ut. Maja Hagerman, populärvetenskaplig författare med fornhistoria som specialitet, har följt detta omfattande arbete under flera år, och kommer i början av juni ut med en bok om ett fascinerande, jungfruligt landskap som stiger upp ur vattnet och koloniseras av människan. Det handlar om Uppland och dess rika historia före Gamla Uppsala, därmed också om den tidiga svenska utvecklingen. Vetenskapsradions Per Helgesson satte sig i en strategiskt belägen backe, mitt i Uppland, för ett samtal med författaren om det omfattande detektivarbetet med att klura ut den uppländska fornhistorien. Du kan även lyssna till Radio Upplands program om Maja Hagerman: