Äppelodlarens svåra väg bort från bekämpningsmedel

20 min
Att bespruta eller inte bespruta, det är frågan. I många år har äppelodlarna besprutat sina äpplen precis som man gör med andra grödor. Debatten har stundtals varit hård om de rester av bekämpningsmedel som hittas i vattendrag och i värsta fall ända nere i grundvattnet, som är en viktig resurs för vårt dricksvatten. Å andra sidan kan det också vara farligt att inte bespruta. Om mögelsvampar får fritt spelrum så kan det bildas starkt cancerogena mögelgifter. På Österlen i Skåne utkämpar äppelodlarna just nu en strid mot dem som vill stoppa kemiska bekämpningsmedel för vattenkvaliténs skull. I så fall tvingas vi sälja stora delar av skörden till mos- och saftindustrin för en bråkdel av priset, hävdar odlarna. Men det finns alternativ. Försök att behandla frukt och grönsaker med ozon visar att svampangreppen efter skörd kan minskas kraftigt. Det låter lovande, men är ozonet helt ofarligt?