Brukarpaneler gör patienterna delaktiga i forskningen

20 min
Hittills har forskare inom psykiatrin forskat PÅ patienterna. Ett vanligt upplägg för en studie kan vara att ta reda på hur patienterna svarar på en viss behandling. Men det finns behandlingseffekter som inte uppmärksammas, därför att brukarperspektivet saknas. Därför har man börjat ta hjälp av forskningsobjekten själva så att forskningen sker MED patienterna. I länder som England och Norge har särskilda så kallade brukarpaneler prövats en tid och nu tas de första stegen också i Sverige. Det sker i form av arbetsgrupper där folk med erfarenhet av vara patient i den psykiatriska vården deltar i psykiatrisk forskning. De ges en snabbkurs i forskningsmetodik och får sen assistera i olika projekt. Ett exempel är att en patient intervjuar en annan patient. Den här forskningsidén presenterades nyligen på ett symposium vid Göteborgs universitet och vi ska i dagens Vetandets värld möta Lennart Lundin, psykolog vid Sahlgrenska sjukhuset, en av tillskyndarna till forskarskolor för brukare inom psykvården.