FOI letar terrorister med bombsniffare i takboxen

20 min

Efter de svåra terrorattackerna i Madrid 2004 och London 2005 så har EU börjat satsa stora resurser på att förebygga ytterligare bombattentat. Inte minst Sverige är delaktigt i denna forskning och nu i maj börjar rullar en patrullbil med sensorförsedd takbox runt i Stockholm och ska undersöka om det finns spår av explosivämnen i luften som kan indikera illegal bombtillverkning. Den nya ”bombpatrullbilen” testas av Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, och de mätdata som bilen samlar in skickas till en central ute på Grindsjönsforskningscentrum söder om Stockholm. Tillverkningen av hemmagjorda bomber avger gaser som sprids i luften kring platsen för bombtillverkningen och förhoppningen är att kunna lokalisera terroristerna innan bomberna blir klara. - Det tar tid att tillverka hemmagjorda explosivämnen och den tiden vill vi utnyttja, säger Hans Önnerud på FOI. Den sensorförsedda bilen ingår som en del i ett större system som kallas Lotus(Localisation of Threat Substances in Urban Society) och betyder lokalisering av farliga ämnen i storstadsområden. FOI-forskarna på Grindsjöns forskningscentrum arbetar också med flera andra nya verktyg för terroristbekämpning, bland annat ett instrument med vilket man på långt håll kan laserbelysa en liten yta där man skulle kunna tänka sig att det finns rester av sprängämnen. - ­Denna teknik kallas vi för avbildande Raman, och den används för att hitta partikelspår av explosivämne på ytor, till exempel inne i en bil och man kan mäta genom bilrutan, berättar fysikern Anna Pettersson, en av FOI-forskarna på Grindsjön. När det laserbaserade ”avbildande Raman”-instrumentet är färdigutvecklat ska det kunna vara operativt på 20-30 meters håll, för det är också mycket viktigt att kunna undersöka misstänkta platser på ett säkert avstånd. -Varje meter är värdefull och det handlar om säkerheten för de personer som utför undersökningarna, säger Anna Pettersson.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".