Forskare tror på solen

25 min

Solen i centrum på Världskongressen för förnybar energi. Ulrika Björkstén kommenterar statindebatten. Svält kan förlänga livet.

Pelle Zettersten rapporterar direkt från Världskongressen för förnybar energi. 650 forskare från 70 länder har träffats i Linköping. En het kandidat för att lösa jordens energiproblem på ett miljövänligt sätt är solen. Solenergiforskningen gör spännande framsteg. Vi hör Erik Dahlquist, professor i energisystem på Mälardalens högskola, veckla upp en solfångare av tyg ur ryggsäcken. Tygfångaren är utvecklad för den amerikanska militären.

Statiner är läkemedel som sänker kolesterolhalten i blodet. De används både till människor som drabbats av hjärt- och kärlsjukdomar och som förebyggande medicinering till folk som riskerar att bli hjärtsjuka. Sedan mitten av 90-talet när statiner började användas i stor skala har en hetsk debatt pågått om hur effektiva de är och hur biverkningarna ser ut. Nu har debatten blossat upp igen efter det att det välansedda Cochrane-insitutet gjort en sammanställning av alla tillgängliga studier om statiner. Och de drog slutsatsen att man bör vara försikitg med att skriva ut statiner förebyggande, till människor som aldrig drabbats av hjärt-kärlsjukdomar.

Men forskare tolkar statinforskningen olika. Varför?
– En sak som Cochrane-insitutet lyfter fram är att många studier avbryts i föritd. Så fort man ser en effekt av medicinerna när det gäller att förbygga sjukdom så avbryter man med argumentet att det är oetiskt att fortsätta, att ha en kontrollgrupp som inte får del av medicinerna. Men då kan det bli så att man hela tiden avbryter studier just när man ser en effekt. Det kan, om man har otur, vara slumpmässigt. Om man fullföljt hela studien kanske resultaten hade jämnat ut sig och man inte hade sett någon effekt av statinerna. Det är den här typen av frågor som forskarna kan vara oense om, säger Vetenskapsradions chef Ulrika Björkstén i en kommentar.

Lite svält förlänger livet. En amerikansk forskargrupp har upptäckt att det produceras mindre mängder av en viss typ av signalämnen i hjärnan när det är ont om mat. Färre signalmolekyler talar om för kroppen att den ska försöka få ett längre liv. I den nya studien kunde forskarna visa att den lilla nematoden Caenorhabditis elegans kunde bli dubbelt så gammal om den sattes på svältkost. Det är ett väl känt fenomen att brist på mat inom djurriket leder till att djuren blir äldre jämfört med de som äter sig mätta varje dag. Till exempel har musförsök visat att svältande möss blivit 20-30% äldre än sina mätta artfränder. Den nya forskningen är själva mekansimen på spåren. Jan Ekman som är professor i populationsbiologi vid Uppsala universitet förklarar fenomenet ur ett evlolutionärt perspektiv och Peter Swoboda som är forskningsledare på Institutionen för biovetenskaper och näringslära på Karolinska Institutet förklarar vilka riskerna skulle kunna vara att med den här kunskapen skapa en livsförlängande svälttablett som lurar kroppen.

Veckans vetenskapsnyheter i korthet. Barn framför datorer läser allt sämre. Nya forskningsframsteg för att upptäcka aggressiv prostata. Bredband ökar läkemedelsmissbruk.

Redaktör Gustaf Klarin
gustaf.klarin@sr.se

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".