Fukushima två månader efter katastrofen

20 min
Jordbävning, tsunami och ett havererat kärnkraftverk. Tre katastrofer, som var för sig är tillräckliga för att skapa enorm förödelse, drabbade Japans östkust på fredageftermiddagen den 11 mars. Higashi Nihon Daishinsai eller Den stora öst-japanska jordbävningskatastrofen är det officiella namnet och den kvalar in bland de fem kraftigaste jordbävningarna i modern tid. I dagens Vetandets Värld får vi följa med Jon Thunqvist till staden Minami Soma som ligger 25 km norr om Fukushima. Delar av Minami Soma ligger innanför den evakueringszon på 20 km från det havererade kärnkraftverket, men drabbades också hårt av tsunamin. De långsiktiga problemen med radioaktiviteten i markerna berättar Klas Rosén från radioekologiska enheten vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala mer om i programmet.