VR Nyheter 2011-05-10

4:54 min
Nytt test för prostatcancer utvecklas vid Rudbecklaboratoriet i Uppsala. Ingen gräns för hur mkt förnybar energi som kan stoppas in i våra energisystem enl rapport från IPCC. Årets Crafoordpris delas ut idag