OBS

15 min
Mattias Hagberg undersöker uppmärksammade framtidsskildringar och analyserar vilken bild dessa ger av samtiden.