Nyheter från Vetenskapsradion

5:04 min
Tumlarskrämmor, så kallade pingers, som ger ifrån sig ett obehagligt läte för att förhindra att tumlare simmar in i och fastnar i näten, gör nu att sälar istället lockas till näten där det finns mat. Nu pågår försök för att hitta nya skrämselljud som sälar inte uppfattar. Akut förvirring som kan drabba äldre efter operationer hänger ihop med inflammation, enligt en studie i tidskriften Journal of Gerontology. Skandionkliniken, Nordens första klinik för protonstrålning av cancerpatienter, har öppnat i Uppsala. Jämfört med traditionell strålningsbehandling är protonstrålning mer effektiv, men framför allt minskar risken för svåra biverkningar.