Radiofynd: Kvarteret Mullvaden stormas 1978

4:57 min
Den 20 september 1978 bärs de sista husockupanterna i kvarteret Mullvaden i Stockholm ut av polisen. I tio månader har ockupationen pågått i protest mot att husen ska rivas.