Hur ska tumlaren skyddas?

25 min
En del hävdade att den inte fanns i Östersjön och att det var meningslöst med åtgärder för att skydda ett djur som ingen sett.

Men efter flera års studier kan forskare konstatera att det finns åtminstående ett par hundra exemplar av den lilla valarten tumlare i Östersjön. Tumlaren lever dock farligt bland fisknät, vindkraftsbyggen och intensiv fartygstrafik. För att trygga dess framtid måste det upprättas flera skyddade områden till havs menar forskare och miljöorganisationer. Sverige ligger idag ganska långt bort från att nå minimikravet om 10% skydd av havsmiljön som vi lovat FN och kritiker hävdar att betydligt större områden borde skyddas om det ska ha någon rejäl betydelse. Programledare Marie-Louise Kristola