Med Emmy Rasper

30 min
Ring P1 från Göteborg om bland annat mansrollen, goda människor och skolan. Programledare Emmy Rasper, producent Victor Friberg.