Om nyhetsrobotar tar över

20 min
Än så länge skriver de notiser och matchreferat. Men kan robotar att ta över allt journalistiskt arbete och vinna Pulitzerpris inom bara några år?

På bara något år har dagstidningar och nyhetsbyråer över hela världen börjat experimentera med nyhetsrobotar, datorprogram som redan fått förtroendet att skriva hundratals miljoner notiser om allt från väder och sport till jordbävningar och börsresultat. Men vad mer är de kapabla till? Kommer robotar att ta över allt journalistiskt arbete och vinna Pulitzerpris inom bara några år? Eller är den plötsliga satsningen på "robotjournalistik" bara en ängslig nyck i en hårt konkurrensutsatt medievärld?

Hillevi Hägglöf är en av grundarna till företaget Textual relations som 2014 skapade programkoden till Sveriges första kommersiellt använda nyhetsrobot.

Jesper Strömbäck är professor i journalistik och politisk kommunikation vid Mittuniversitetet i Sundsvall, och tillhör de forskare som följt utvecklingen kring robotjournalstik med stort intresse.

Jussi Karlgren är medgrundare till företaget Gavagai som skapat ett språk- och informationsslukande datorprogram, som kanske kan bli morgondagens researcher och öppna dörren till en mer vidsynt journalistik.

Roland Heickerö är expert på informationskrigföring och cybersäkerhet vid bland annat försvarshögskolan och Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Han menar att den nya verkligheten med nyhetsrobotar ställer höga krav på medias förmåga att förstå, värdera och ha ett kritiskt förhållningssätt till den information som robotarna får fram.