Kulturnytt

14 min
---BSK: Om attackerna mot turkiska medier, HBTQ-film från Kenya, Hassan Basims roman "Irakisk Kristus" och en pjäs om Warner Oland. Progamledare Jenny Aschenbrenner