Podd: Ryssen kommer

45 min
Maria Persson Löfgren (Moskva), Johanna Melén (Östeuropa) och Thella Johnson (Helsingfors) deltar i seminarium om synen på Ryssland, och landets roll i världspolitiken, vid Radiokorrespondenternas turnépremiär i Stockholm 2015. Moderator: Nivette Dawod, korretrainee i Nils Horners anda

Krimhalvön är annekterad, president Vladimir Putin anklagas för att bryta mot nedrustningsavtalet kring kärnvapen, och plötsligt får en svensk diplomat lämna Moskva.

Vad är det som pågår i Ryssland egentligen, och hur känner stormaktens grannar?