Medborgarforskare bygger hemmalabb

19 min
Hemmabyggda mätinstrument och egenhändigt hopskruvad laboratorieutrustning hamnar allt mer i händerna på vanliga medborgare. Det ger nya möjligheter att göra egna kartläggningar av till exempel lokala miljöproblem.

Med hjälp av fritt tillgängliga ritningar och engagerade grupper på nätet kan vem som helst på några timmar bygga manicker som kan mäta luftföroreningar, vattenkvalitet eller analysera blodprover för att upptäcka sjukdomar. Det här har öppnat dörrarna för medborgarforskning.

När borrplattformen Deepwater Horizon brann för fem år sedan var det svårt att få bra information om vilka kustavsnitt oljeutsläppen nått fram till.

Frivilliga gick ihop och samlade information och kartlade utsläppen. Det blev startskottet för Public Lab som idag är en internationellt nätverk för medborgarforskning. I hundratals projekt använder medborgare hemmabyggda instrument för att kartlägga miljöföroreningar.

Gretchen Gehrke är Public Labs dataambassadör som håller kontakten med alla de informella forskargrupper som utgör Public Lab och hjälper de att utvärdera och analysera miljödata som de samlat in.

Jan Ljungberg, professor i informatik vid Göteborgs universitet, forskar för närvarande på civic innovation, det vill säga mobiliseringen av civilsamhället för att lösa samhällsproblem.

Han ser en stor potential i open hardware, alltså sakers motsvarighet till open software och en viktig drivkraft bakom arbetet med att skapa och tillhandahålla fria ritningar för laboratorieutrustning och mätinstrument.