Om självbiografins svåra konst

15 min
Intresset för den självbiografiska berättelser tycks vara större än någonsin. Den egna historian syns i allt från skönlitteraturens autofiktion, till bloggar och sociala medier till en allt stridare ström av politiker, kulturutövare, näringslivstoppar som vill skriva sin egen historia. Dagens radioessä handlar om självbiografin som genre.