Kulturnytt

10 min
Om nyheter på kulturområdet i regeringsförklaringen. Och om debatten kring svenska filmen Flocken.