Radiofynd: Sibiriens ängel 1948

4:53 min
Sibiriens ängel kallades hon, Elsa Brändström, krigssjuksköterskan som under första världskriget gjorde stora insatser för att mildra lidandet för de tyska krigsfångarna i Ryssland. Även efter krigsslutet fortsatte hennes engagemang.