Bilden av flykten och flyktingen

43 min
De senaste veckorna har bilder av människor på flykt fyllt tv och tidningar. Sittande i båtar, vandrande längs motorvägar eller sovande på golvet på europeiska järnvägsstationer. OBS Magasin sänder idag ett samtal med fotografen Anders Hansson och medieforskaren Ylva Habel om hur skildringen av "flyktingen" ser ut. Hör också dokumentärfilmaren Magnus Gertten om filmen "Every face has a name" och likheten mellan andra världskrigets flykt över östersjön och dagens situation.