Kulturnytt 8.54

5:00 min
Regeringen vill sänka kulturskoleavgifterna.Tali da Silva har läst tidningen arkitektur om Malmös omdebatterade byggnader.