Maria Persson Löfgren om krigets Ukraina

28 min
Vår korrespondent har följt med ukrainska soldater på en bussresa tillbaka från fronten.

Det har jämförts med Balkankriget och kallats den värsta konfrontationen mellan väst och Ryssland sedan Kalla krigets dagar. I drygt ett år har nu kriget i östra Ukraina pågått. 8 000 döda, 20 000 skadade och nära två miljoner flyktingar är det tragiska siffrorna över en konflikt, som trots ständiga besked om att en lösning är nära hittills inte har nått något positivt konkret resultat.

Ukrainakriget har också blivit slagträ i debatten om synen på Ryssland och väst. Men vad säger de som är direkt berörda? Ekots korrespondent Maria Persson Löfgren var i maj vid fronten precis innan striderna blossade upp på nytt. Nu har hon träffat samma soldater igen när de gjorde sin sista dag vid fronten och följde dem de fyra timmarnas bussresa innan de återförenades med sina familjer och återupptog sitt civila liv.