Nyheter från Vetenskapsradion

4:56 min
Studier av djur och växter ute i naturen - är ett forskningsområde i kris. Alltfler naturforskare jobbar med dator iklädda vit labbrock. EU:s medlemsländer ska 2017 gemensamt börja granska varandras kärnkraftssäkerhet och de företag som driver kärnkraftverken blir ensamt ansvarig för säkerheten. Schimpanser kan spara information i sitt långtidsminne, från enstaka ovanliga händelser. Det visar en forskargrupp från universitet i Kyoto som med hjälp av en så kallad eye-tracking maskin mäter försöksobjektets ögonrörelser.