Med Emmy Rasper

30 min
Ring P1 från Göteborg om bland annat den nya budgeten, bensinskatten och stigande matpriser. Programledare Emmy Rasper, producent Victor Friberg.