Kulturnytt

9:02 min
---BSK: Kritik mot bokmässan i Götebor för att de inte tar upp flyktningfrågan i Ungern, recension av Yayoi Kusamaa utställning på Louisiana och av Vår klass på Helsingborgs stadsteate. Programledare Jenny Aschenbrenner