Kulturnytt

14 min
Pressfriheten i Turkiet hotas, dagens konst möter 2000 år gammal dito på Magasin 3 i Stockholm och den drabbande andra världskrigspjäsen Vår klass spelas i Helsingborg.