Bo Forsberg

3:56 min
Om flyktingkrisens komplexitet och hur det svenska mottagandet väcker stolthet.

Bo Forsberg är generalsekreterare för Diakonia. Han har arbetat med utvecklingsfrågor i flera länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Hans specialområden är teologi, mänskliga rättigheter och demokratifrågor.