Kulturnytt

8:50 min
Politiker vill ha nolltolerans på bibliotek, upprop för Dawit Isaak, recension av Péter Esterházys nya bok och säkerheten på Bokmässan allt mer hotad. Programledare Kristian Erskog.