Fukishima - en lägesrapport

20 min
Det är nu fyra veckor sedan katastrofen skedde i Japan. Jordbävning, tsunami och det efterföljande haveriet i kärnkraftverket i Fukushima. Under en period har vi fått ständiga uppdateringar om explosioner, läckor och höga strålningsnivåer. Igår kom också ett kraftigt efterskalv i precis samma område. Hittills tyder inte rapporterna på att det skulle ha förvärrat situationen för kärnkraftverket, men läget som råder där är illa nog ändå. I Vetandets värld idag gör vi en uppdatering - hur ser det ut med strålningsnivåer och radioaktiva ämnen kring Fukushima? Och vad innebär det? Medverkande är Stephan Pomp som forskar i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet och Niels Böhmer, kärnfysiker som jobbar för den norska miljöorganisationen Bellona. Vi frågar också Clare Bradshaw, forskare i marin ekotoxikologi på Stockholms universitet, hur haveriet vid kärnkraftverket påverkar havsmiljöerna med de djur och växter som finns där.