38: Barrling löser problemet med Twitters tråkiga ton

56 min
Politikernas budgettrix – Fredrik Furtenbach och Annie Reuterskiöld avslöjar de folkvaldas knep för att få ut sitt budskap bäst.

Folkpartiets namnbyte – Henrik Torehammar undrar om det blir ”Elevrådspartiet petimätrarna”?

Den urballade samtalstonen på sociala medier - efter sommarens hetsiga nätdebatter tar vi in statsvetaren Katarina Barrling för att spalta upp de akademiska idealen för kunskapsinhämtning. Generositet, argumentets primat, undvik ad hominem-argument och bemöt kritiken.