Kulturnytt 20110407

15 min
Kulturnytt torsdag med Karsten Thurfjell: Gabriella Håkansson om Göran Sommardals essäbok ”Kinesiska samtidigheter”. Hedvig Weibull intervjuar Sten Olsson som utrett hur staten ska hyra ut till kulturinstitutioner. Mia Gerdin intervjuar regissören Gunilla Johansson som sätter upp ”Systrarna” av Malin Lindroth på Backateatern i Göteborg. Jörgen Gassilewski om Eva Ströms nya roman ”Den flödande lyckan”.