Kulturnytt

10 min
Kulturbudgeten är presenterad. Berit Nygren sammanfattar och vi hör åsikter om den från Anna Serner, Svenska filminstitutets chef, Alice Bah Kuhnke. kulturminister och Olof Lavesson, moderat i riksdagens kulturutskott. Gunnar Hadrings nya diktsamling Från vinter till vinter recenseras.