Maris café från Rockers i Klinte

Här finns inget ljud
Maris café sände från Klintebys gård där det samlades rockers och linedancers.