Husförhörsvisan

Här finns inget ljud
"12 apostlar, 11 lärjungar, 10 budorden, 9e timmen"... i dagens Andliga sånger hör vi den gamla Husförhörsvisan, med många verser och mycket att räkna.

"12 apostlar, 11 lärjungar, 10 budorden, 9e timmen, 8 saligheter, 7 bönepunkter, 6 stenkrukor i Kanans land, 5 Moseböcker, 4 evangelister, 3 patriarker, 2 stentavlor som Gud utgav, 1 är väl den som råder över himlen och jorden" 
(Husförhörsvisan)

Lyssnaren Anna-Lisa har önskat höra den gamla sången, med alla tolv verser. Och förutom den hörs O Quam Mirabilis från elvahundratalet, skriven av Hildegard av Bingen. Och en 81-årig lyssnare har önskat rockballad med Michael W Smith.