Japan hoppas på fusionskraften

Här finns inget ljud
En möjlig ersättare till den omdebatterade kärnkraften kanske. I Japan satsar man stort på nästa nya energikälla - fusionskraften. Många hinder ska övervinnas på vägen, men om man lyckas kan fusionskraft ersätta alla andra energislag.

I Japan hoppas forskarna att fusionskraften på sikt ska kunna ersätta den omdiskuterade kärnkraften. Men det är många hinder som ska överbryggas på vägen. Fusionskraften är svår att tämja men har flera fördelar jämfört med fissionskraft, det vill säga den teknik som används i dagens kärnkraftverk.

Det radioaktiva avfallet är betydligt mindre och eftersom det huvudsakliga bränslet - väteisotopen deuterium - går att utvinna ur vanligt havsvatten är bränsletillgången i det närmaste oändlig. Tekniskt är dock fusionskraften en utmaning inte minst för att den innefattar extrema temperaturförhållanden.

Plasman i reaktorn behöver hålla en temperatur på 100 miljoner grader eller mer och kylsystemet innehåller flytande helium som behöver kylas till minus 269 grader, alltså bara några grader över den absoluta nollpunkten (-273,15 grader).

Vetandets värld har besökt den japanska anläggningen som, om det går som platschef Yutaka Kamada tänkt sig, ska köras igång 2019. Isåfall flera år tidigare än systeranläggningen ITER som just nu är under uppförande i Cadarache, norr om Marseille. Där har man drabbats av flera förseningar.

I programmet medverkar Yutaka Kamada, chef JT-60SA, Makita Sakasai, ingenjör JT-60-SA och Fredric Michel, ingenjör JT-60SA.