Det målade rummet

15 min
Vi bad konstvetaren Linda Fagerström återvända till ett konstverk som hon var väl förtrogen med. Vad händer när man tar del av det på nytt? Och framförallt, vad händer när man tar del av det på plats istället för att se det i en konstbok?