Vilket inflytande har svenskan haft på andra språk?

25 min
– Vikingarna for ju främst österut, därför finns det spår av svenskan i de finska, estniska och ryska språken säger Henrik Rosenkvist.

Veckans språkfrågor

Vanmakt, vanära och vansinne, vad kommer själva van ifrån?

Hur hänger orden samvete, helvete och enveten ihop?

Vad betyder ly i lyhörd?

Varför säger man hipps i Kristianstad?

Vilket inflytande har svenskan haft på andra språk?

Programledare Emmy Rasper
Språkexpert Henrik Rosenkvist, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet.